Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Wójt Gminy Pokój ogłasza IV edycję konkursu

„Najładniejsza posesja Gminy Pokój” w roku 2015

Celem konkursu jest prezentacja i promowanie najładniejszych posesji na terenie Gminy Pokój oraz zachęcenie do dbania o estetyczny wygląd miejscowości poprzez upiększanie własnych posesji. Konkurs ma na celu zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału
w tworzeniu pozytywnego wizerunku Gminy oraz poprawy atrakcyjności miejsca zamieszkania.

Regulamin konkursu oraz deklaracja dostępne są na stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapoko.pl,

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój oraz u sołtysów wsi, w terminie do 31 maja 2015 r.

Dodatkowe informacje pod nr. tel 77 469 30 80 /wewnętrzny 41.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając   


REGULAMIN KONKURSU „NAJŁADNEJSZA POSESJA GMINY POKÓJ”

1. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Pokój.

2. Cel konkursu

Celem Konkursu jest prezentacja i promowanie najładniejszych posesji na terenie Gminy Pokój oraz zachęcenie do dbania o estetyczny wygląd miejscowości poprzez upiększanie własnych posesji. Konkurs ma na celu zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku Gminy oraz poprawy atrakcyjności miejsca zamieszkania.

3. Uczestnicy konkursu

Do konkursu mogą przystąpić właściciele, użytkownicy posesji znajdujących się na terenie Gminy Pokój.

4. Warunki konkursu

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.
 2. Zgłoszenia kandydatów do konkursu przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój bądź  u Sołtysów wsi w terminie do 31 maja 2015 r. Po tym terminie zgłoszone kandydatury nie będą uwzględniane.
 3. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby wchodzące w skład Komisji konkursowej.
 4. Z udziału w konkursie wyłączeni są laureaci trzech pierwszych miejsc konkursu „Najładniejsza Posesja Gminy Pokój” w roku 2012, 2013 oraz 2014.

5. Kryteria oceny

 1. Komisja powołana przez Wójta Gminy Pokój.
 2. Komisja dokona dwukrotnego przeglądu podmiotów zgłoszonych do udziału w konkursie w okresie od 1 czerwca do 14 sierpnia 2015 r. (zgłaszający posesję do konkursu może zasugerować termin wizytacji).
 3. Oceniane będą:
  - ogólne pierwsze wrażenie posesji (0-5pkt)
  - utrzymanie trawników (0-5pkt)
  - nasadzonych drzew, krzewów i roślin ozdobnych (0-5pkt)
  - ciekawe kompozycje i odmiany kwiatów (0-5pkt)
  - nowatorskie rozwiązania elementów dekoracyjnych (0-5pkt)
  - oryginalność, funkcjonalność  miejsca (0-5pkt)
  - stan czystości, porządek, ład estetyczny (0-5pkt)
  - zagospodarowanie przestrzenne (0-5pkt)
 4. Każdy z członków Komisji przyznaje od 0 do 5 punktów za każdy oceniany element. Maksymalna liczba punktów od jednego członka Komisji to 40 punktów. Na końcową ocenę składa się łączna liczba punktów od wszystkich członków Komisji.
 5. W przypadku takiej samej liczby punktów o wygranej decyduje głos przewodniczącego Komisji.

6. Ogłoszenie wyników

Zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród określa się na m-c sierpień 2015 r., podczas Dożynek Gminnych w Zawiści.

7. Nagrody

I miejsce - bon towarowy o wartości 500,00 zł

II miejsce – bon towarowy o wartości 400,00 zł

III miejsce – bon towarowy o wartości 300,00 zł

(do realizacji w wyznaczonych sklepach)

Dodatkowe informacje pod nr.tel 77 469 30 80 /wewnętrzny 41


Pliki do pobrania:


Poprzednie edycje konkursu:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 29-04-2015 13:00

Przewiń do góry