RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Pokój

Szanowni Państwo!

Gmina Pokój przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów  cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Celem wdrażania Planu jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, w związku z globalnym ociepleniem klimatu,a tym samym poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gminy Pokój. Wiąże się  to z działaniami w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo –gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Pokój i innych podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej,w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Aby jak najlepiej zidentyfikować i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej zwracamy się z prośbą do losowo wybranych  mieszkańców o współpracę z ankieterami i rzetelne przekazywanie danych.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy Pokój pod nr tel. 77 469 30 85 wew. 42 lub bezpośrednio w Urzędzie w biurze nr 42.

Dziękujemy Państwu za Pomoc w opracowaniu Planu.

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając