RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Sukcesy astronomiczne Gimnazjum w Pokoju

Blisko dwadzieścia szkół biorących udział w konkursie „Nasza przygoda z astronomią 2014” zaprezentowano bardzo różnorodne rodzaje upowszechniania astronomii, samokształcenia i  badań własnych obejmujących wybrane jednostki, grupy młodzieży (np. kółka astronomiczne) aż po działania obejmujące całe społeczności szkolone i lokalne (np. spektakle teatralne).

Publiczne Gimnazjum w Pokoju zdobyło GRAND PRIX URANII 2014!

Specjalną nagrodę indywidualną – udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu otrzymała Nina Bąkowska za własne projekty badawcze „Badanie faz Księżyca oraz ich wpływ na poziom wody mórz i oceanów na Ziemi” oraz „Plamy na Słońcu i towarzyszące im zjawiska”.

Wyróżnienia indywidualne – prenumeraty Uranii 2015 otrzymali:

  • Dominika Kowalska: Jowisz i jego księżyce, O Księzycu i grawitacji
  • Sara Scheitza: Astronomia – daleko czy jednak blisko?
  • Justyna Stiler: Astronomia – daleko czy jednak blisko?
  • Teresa Walas: Astronomia – daleko czy jednak blisko?

Organizatorem konkursu - „Urania - Postępy Astronomii” jest dwumiesięcznikiem poświęconym upowszechnianiu wiedzy astronomicznej.

Wydawcy „Uranii” to:

  • Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) - Stowarzyszenie naukowe zrzeszające zawodowych astronomów. Celem PTA jest popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki i popularyzacji astronomii w społeczeństwie. Organizacja istnieje od 1923 roku. (www.pta.edu.pl)
  • Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) - Największa polska organizacja skupiająca miłośników astronomii i kosmosu. PTMA powstało w 1919 roku. (www.ptma.pl)

Więcej informacji: www.urania.edu.pl