RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

W okresie wakacji 2015 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie, w terminie 11.07-31.07.2015 r.,
  • wad i chorób narządów układu ruchu w Jedlcu, w terminie 09.07-29.07.2015 r.

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
  2. Wiek- dzieci urodzone w latach 2000-2008.
  3. Podstawą do skierowania jest wniosek kwalifikacyjny- druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl -  wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko. W przypadku stałej opieki lekarza specjalisty, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej.
  4. Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł oraz koszt podróży odpowiadający równowartości ceny biletów PKS i PKP 2 kl. W obie strony.
  5. Pierwszeństwo o skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności skutkujące prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2015 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.