RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dotycząca wody pitnej na terenie gminy Pokój - 10.03.2015 r.

Na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Namysłowie z dnia 24.03.2015 r. Nr HK.43260.4.6.2015.AN

Na podstawie sprawozdań z badań wody nr 140/W/N/OK/15 i 141/W/N/OK/15 z dnia 25.11.2014 r. pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 13.03.2015 r. z wodociągu publicznego w Siedlicach w ramach monitoringu jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie informuje, że jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r., Nr 61, poz.417 z późn. zm.)

Ocena dotyczy próbek wody pobranych w dniu 10.03.2015 r.


Wszystkie ważne informacje z terenu gminy Pokój przesyłane są do mieszkańców za pośrednictwem bezpłatnego Samorządowego Informatora SMS - kody rejestracyjne - KLIKNIJ TUTAJ