Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaradzu z Gminą Pokój, zrealizowała projekt pn. „Zabezpieczanie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki  OSP w Domaradzu w samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym”.
Zadanie polegało na wykonaniu usługi karosacji samochodu specjalnego-pożarniczego będącego w posiadaniu OSP Domaradz i zakupie modułu ekologicznego i zapor chroniących przed substancjami ropopochodnymi. Wykonano całkowicie nowe nadwozie pożarnicze na podwoziu bojowego Jelcza. Samochód obecnie posiada specjalistyczne wyposażenie, kabinę dla sześciu strażaków, zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, układ pianotwórczy, autopompę, działko wodne i wszystko to co potrzebne jest naszym dzielnym strażakom, do skutecznego wykonywania ich pracy.

20150326_143505.jpeg

Zadanie jest współfinansowane ze środków europejskich z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Koszt zadania to 203 tysiące złotych. Kwota dofinansowania to 173 tysiące, pozostałe 30 tysięcy pochodzi z budżetu gminy.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 03-04-2015 11:49

Przewiń do góry