Park w Pokoju
GALERIA

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i skutkami jakie mogły one wywołać informuję, że istnieje możliwość udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych na podstawie art.40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc jest przeznaczona dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne. Wnioski proszę zgłaszać w terminie do 8 kwietnia 2015 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju tel. 77-427-11-60. Informacji udzieli każdy pracownik socjalny GOPS w Pokoju.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 03-04-2015 11:34

Przewiń do góry