RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Urząd Statystyczny w Opolu - Badanie Spójności Społecznej

BSS_1.jpeg

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 lutego do 20 kwietnia 2015 r. na terenie całego kraju prowadzone jest Badanie Spójności Społecznej. W związku z powyższym również do mieszkańców gminy Pokój zawita jeden z naszych ankieterów – pracownik Urzędu Statystycznego w Opolu, w celu przeprowadzenia wywiadu. Jeżeli tak się stanie, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy pamiętać, że ankieterzy Urzędu posiadają legitymację i upoważnienie wydane przez Dyrektora Urzędu.

wzór.jpeg

Istnieje również możliwość weryfikacji tożsamości ankietera u kierownika Wydziału Badań Ankietowych Pani Jadwigi Hołdy pod numerami telefonów: 77  423 10 01 wew. 201 oraz 510 993 216.

Informacje o ankieterach: http://opole.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/

Zapewniamy, że wszystkie odpowiedzi uzyskane w trakcie badania będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej (art. 10 i art. 54).

Informacje zebrane podczas wywiadów pozwolą na dokonanie wszechstronnej oceny poziomu życia Polaków. Jakość uzyskanych danych zależy zarówno od Państwa udziału w badaniu, jak również od rzetelności udzielanych odpowiedzi. Wnioski płynące z tego typu badań mają duże znaczenie dla rozwiązywania najpilniejszych problemów społecznych i służą do podejmowania decyzji,  zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Informacja o Badaniu spójności społecznej:
http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-spojnosci-spolecznej/badanie-spojnosci-spolecznej,1,1.html