Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

Najważniejsze ze zmian to:

Rejestracja stanu cywilnego

Dzięki „odmiejscowieniu” obywatele będą mogli w dowolnym USC:

 • złożyć zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • zrejestrować zdarzenie, które miało miejsce za granicą
 • odtworzyć zagraniczny dokumentu stanu cywilnego
 • otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć małżeństwo za granicą
 • dokonać administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska

Odpisy aktów stanu cywilnego

odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP.

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego

Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości. Za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie będą musieli zapłacić 1000 zł

Dowody osobiste:

 1. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
 2. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną. Obywatel odwiedzi Urząd Gminy Pokój wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości,
 3. w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
 4. możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,
 5. możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,
 6. ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,
 7. obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,
 8. brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,
 9. prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.

Nowy dowód osobisty można odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej.

Po wpisaniu numeru wniosku znajdującego się na potwierdzeniu złożenia wniosku o dowód osobisty na stronie:
https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy
można uzyskać informację, czy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

Ewidencja ludności:

 1. możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,
 2. możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.

Uwaga!

Nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne, to w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowych zasad czas załatwiania spraw może się wydłużyć.

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r. w czasie obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego mają związek z tworzonym przez MSW od kilku lat systemem opartym na budowie centralnych rejestrów, aplikacja informatyczna, która wspierać będzie System Rejestrów Państwowych obarczona jest wadami i nadal modyfikowana.

Ponadto w USC w Pokoju może nawet nastąpić konieczność zastosowania procedury awaryjnej, tj. pracy w dotychczasowej aplikacji. Wtedy zameldowanie noworodka lub nadanie numeru PESEL nie będzie możliwe do sfinalizowania podczas jednej wizyty w urzędzie. Aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się w rejestrach poza USC w Pokoju, wymagane będzie, zgodnie z ustawą, kilka dni, potrzebnych na wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecyduje realne działanie.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że nie zaniedbujemy staranności dla najlepszej realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Gminy Pokój.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało film, w którym wyjaśnia, jakie zmiany czekają na obywateli od 1 marca 2015 r.
Zobacz film - Zobacz, co zmieni się od 1 marca

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 24-02-2015 13:09

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 11-03-2015 13:20
Przewiń do góry