RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ważne informacje dotyczące środków unijnych.

                                                                                                        Pokój, dnia 26 stycznia 2015 r.

           

    Szanowni Państwo.

W związku z ogłoszonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi opracowania "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork–Namysłów–Olesno 2015-2020" oraz możliwością wyrażenia swoich uwag i wniosków zachęcam do zapoznania się z planowanymi do ujęcia w strategii działaniami, w szczególności lokalnych przedsiębiorców i weryfikacji ich z planowanymi zamierzeniami pod kątem nowego programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie zamierzenia, w szczególności finansowane z ww. środków muszą zostać ujęte w ww. strategii. Brak ujęcia planowanych działań w Strategii powoduje niemożność uzyskania dofinansowania.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych znajduje się na stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapokoj.pl w aktualnościach pod nazwą Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno na lata 2015-2020.

 

Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając