RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno na lata 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO
KLUCZBORK – NAMYSŁÓW – OLESNO 2015-2020

Zapraszamy mieszkańców gminy Pokój do wyrażenia swojej opinii i uwag do projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork–Namysłów–Olesno 2015-2020".

Konsultacje dokumentu trwają do 13.02.2015 roku.

Uwagi do projektu strategii można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag, za pomocą poczty elektronicznej.
 
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretarz@gminapokoj.pl. Wiadomość e-mail, do której zostanie załączony niniejszy formularz uwag prosimy zatytułować: „Konsultacje społeczne”.

Konsultacje niniejszego dokumentu odbywają się na podstawie Uchwały Nr 1/2015 Zarządu Stowarzyszenia Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno z dnia 12 stycznia 2015 roku.