RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dot. kompostowania odpadów w przydomowych kompostownikach

Prosimy Mieszkańców- zarządców nieruchomości o wypełnienie sprawozdania za 2014 r. z kompostowania odpadów w przydomowych kompostownikach.

Wzór sprawozdania dostępny jest w Sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój oraz na stronie internetowej www.gminapokoj.pl.