RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego
ul. SIenkiewicza 8
46-034 Pokój

 

W związku z realizacją projektu pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywa wobec uzależnień” zwracamy się z zapytaniem ofertowym: