Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

SG-IV.6730.19.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pokój

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zmianami) zawiadamia się , że na wniosek Gminy Pokój złożony w dniu 12.09.2014 r. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie szamba o poj. 10 m³ dla budynku  –Betania na działce oznaczonej nr 409/2, km.1 przy ul. Nad Rzeką  w Domaradzkiej Kuźni.

    Zgodnie  z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego możecie Państwo zgłosić ewentualne uwagi(żądania) w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

    Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, I piętro, pok. nr 41.

 

Wójt Gminy Pokój  

Barbara Zając     

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 03-10-2014 13:04

Przewiń do góry