Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

11 września odbyło się seminarium podsumowujące polsko- niemiecko-ukraińskie spotkanie edukacyjne: "Ekologia, sport, zdrowie", realizowane w Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej, w terminie 04-12.08.2014 r.

W seminarium wzięli udział uczestnicy OHP, którzy uczestniczyli w sierpniowej wymianie młodzieży z trzech krajów oraz ich koledzy i koleżanki z hufca którzy kształcą się w placówce w chwili obecnej.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników i dyskusji na temat spełnienia oczekiwań uczestników w związku z treścią i formami realizowanego latem spotkania trójstronnego. Młodzież selekcjonowała materiały z projektu, przygotowywała prezentacje, wystawę fotograficzną i dopracowywała powstały w okresie wakacji trójjęzyczny słownik. Zorganizowała gry i zabawy językowe w celu powtórzenia poznanych zwrotów i wyrażeń związanych z tematyką projektu. Dokonała ewaluacji projektu oceniając pozytywnie zarówno rodzaj warsztatów, atmosferę i integrację uczestników. Ponieważ hasłem przewodnim letniego spotkania był sport, zdrowie  i ekologia, nie zabrakło rozmów na temat zdrowego stylu życia, ochrony niektórych gatunków owadów, nietoperzy i rzadkich roślin.

W godzinach popołudniowych uczestnicy zorganizowali spotkanie dla pozostałych uczestników hufca w celu pochwalenia się rezultatami projektu i rozpowszechnienia dobrych praktyk. Zaprezentowali w plenerze wykonane w okresie wakacyjnym budki dla nietoperzy i ostoje dla owadów, podsumowali projekt poprzez pokaz prezentacji w Power Point, wystawy zdjęć oraz zebranych materiałów i plakatów a także quizu wiedzy ekologicznej i prozdrowotnej.  Na zakończenie uczestnicy projektu wypełnili ankiety ewaluacyjne, sporządzili raport końcowy i ustalili plany na kolejne tak udane projekty.

Projekt był dofinansowany ze środków Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Marzena Szewczyk

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 30-09-2014 14:33

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 30-09-2014 14:33
Przewiń do góry