RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Pokój może zostać pomnikiem historii

W piątek, 19 września 2014 r., przybyli do Pokoju m.in. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, nowa Konsul Generalna Niemiec w Opolu Sabine Haake, dyrektor Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Ireneusz Hebda, Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Heimatkreis Carlsruhe (byłych mieszkańców Pokoju) Manfred Rossa. W towarzystwie przedstawicieli gminy Pokój, Wójta Gminy Pokój Barbary Zając oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pokój Jacka Gosławskiego, znamienici goście zwiedzili kościół oraz cmentarz ewangelicki, zabytkowe parki w Pokoju oraz uczestniczyli w prapremierze filmu pt. „Pokój z widokiem”, promującego walory Pokoju i Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Film został wyemitowany w TVP Opole w sobotę, 27.09.2014 r. o godz. 19:45. Link do filmu: POKÓJ Z WIDOKIEM

Pokój, a w szczególności zespół parków oraz Kościół Ewangelicki Księżnej Zofii, stanowią jeden z najciekawszych zabytków Śląska Opolskiego. Walory historyczne i przyrodnicze stolicy gminy stały się impulsem do starań o wpisanie Pokoju, wraz z kościołem ewangelickim, na listę pomników historii1. Ocalenie dziedzictwa kulturowego Pokoju może sprawić, że miejscowość stanie się ważnym ośrodkiem na historycznej mapie Opolszczyzny oraz całego kraju. Status pomnika historii niesie za sobą szereg obwarowań. Barbara Zając odnosząc się do tego zamierzenia stwierdziła, że należy je poddać szerokim konsultacjom społecznym. Bez zgody mieszkańców nie będę podejmować w tym kierunku działań - dodała Wójt Gminy Pokój.


1 Pomnik Historii to zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury Polski. Jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 58 zabytkom. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.


Więcej:


Tematy pokrewne: