Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Szanowni Mieszkańcy,

W nawiązaniu do podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy Pokój decyzji, przedstawiamy do ponownej konsultacji poprawiony tekst Strategii Rozwoju Gminy do 2020 roku.

Ewentualne uwagi proszę nadsyłać na adres e-mail: marek.chrzanowski@sgh.waw.pl

do najbliższego wtorku, tj. 28 października 2014 r., do godz. 15:00.


Szanowni Mieszkańcy,

finalizujemy prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy do 2020 roku, czyli dokumentem określającym długookresowy plan działania, generalny kierunek rozwoju Gminy oraz cele, których realizacja będzie niezbędna dla poprawy jakości życia Mieszkańców. Aktualizacja ta jest częścią szerszego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nowa Strategia Rozwoju jest też dokumentem koniecznym dla sprawnego wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020.

Zapisy Strategii powstały w dużym stopniu na podstawie badania ankietowego, w którym wzięli udział Mieszkańcy wszystkich sołectw Naszej Gminy. Dzięki temu Strategia odzwierciedla najważniejsze dla Mieszkańców sprawy i skupia się na najistotniejszych aspektach życia w Gminie. Podczas przygotowywania dokumentu priorytetem było pogodzenie możliwości finansowych i organizacyjnych Gminy z potrzebami wszystkich Sołectw.

 Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach w dniach od 27 sierpnia do 3 września br.

Poniżej zamieszczamy link do ankiety oraz Strategii Rozwoju Gminy do 2020 roku w formacie PDF.

PDFStrategia Rozwoju Gminy Pokój - projekt_konsultacje.pdf (2,47MB)

http://webankieta.pl/ankieta/wv1c395d

 

Z poważaniem

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój

Zespół ds. opracowania aktualizacji  Strategii

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 27-08-2014 16:12

Przewiń do góry