Park w Pokoju
GALERIA

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

Gmina Pokój przystąpiła do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. Celem wprowadzenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Opolska Karta Rodzin i Seniora będzie wydawana mieszkańcom gminy Pokój, posiadającym dwoje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzicom wychowującym dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, które nie ukończyło 26 roku życia, a także osobom starszym, które ukończyły 65 rok życia.

Do złożenia wniosku nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty. Wnioskodawca składa jednak pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i jest świadomy odpowiedzialności karnej za składnie nieprawdziwych oświadczeń.

Opolska Karta Rodziny i Seniora wydawana jest bezpłatnie.

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać:

  • W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju - osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30) lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju, ul. Sienkiewicza 5, 46-034 Pokój,
  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Wszelkie dodatkowe informacje oraz listę Partnerów oferujących zniżki znaleźć można na www.ssd.opolskie.pl

Dodatkowych informacji udziela Pani Ilona Kozłowska pod nr tel. 77 4271160.

Wniosek o wydanie karty -  wniosek_czarno-bialy.doc


Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 22-07-2014 09:15

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 22-07-2014 13:02
Przewiń do góry