Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Krzywa Góra
Krzywa Góra 7
46-034 Pokój

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Stowarzyszenie Odnowa Wsi Krzywa Góra z siedzibą w Krzywej Górze, zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Koncepcję zagospodarowanie ronda w miejscowości Pokój.

Zadanie obejmuje projekt wraz z wykonawstwem.

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Krzywa Góra                    Krzywa Góra 7
46-034 Pokój

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Stowarzyszenie Odnowa Wsi Krzywa Góra z siedzibą w Krzywej Górze, zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Koncepcję zagospodarowanie ronda w miejscowości Pokój.

Zadanie obejmuje projekt wraz z wykonawstwem.

Zakres działania:

Przygotowanie propozycji zagospodarowania ronda poprzez nasadzenia bylin, niskich krzewów,  roślinności karłowatej, płożącej.

Termin realizacji zadania: wrzesień – grudzień  2014r

Kryterium oceny ofert:  100% cena

Proszę o przesyłanie ofert na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Oferty proszę składać w sekretariacie urzędu do dnia 02.07.2014 r.

Uwagi:

Proszę o podanie w ofercie ceny netto oraz brutto.

Informujemy, iż przesłanie ofert nie jest zobligowane do realizacji zadania. Realizacja zadania jest wiążąca dopiero po podpisaniu umowy i warunków akceptacji przez obie strony.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 25-06-2014 15:23

Przewiń do góry