RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Fałkowice

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Działka nr 66/1, k.m.1, obręb Fałkowice, wieś Fałkowice, KW 37505/8;
a. powierzchnia działki 0,3331 ha (D);
b. działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, zabudowaniami gospodarczymi oraz stodołą,
c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności;
d. cena działki – 10 046,30 zł (zwolniona z podatku VAT);
e. sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony, jeżeli obecny najemca nie skorzysta z pierwszeństwa kupna w/w nieruchomości;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 23-06-2014 r.

Uwagi:

  • Wniosek, o którym mowa w pkt f należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
  • Cena działki podana w pkt d jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.
  • Wywieszono na okres 08-05-2014 r. do 29-05-2014 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Piekarek tel. /77/46-93-085 wew. 41.