RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pokój do 2020 roku

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Pokój rozpoczął prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Pokój do 2020 roku, wpisujące się w szerszy projekt współfinansowany przez Unię Europejską, którego celem jest usprawnienie działania administracji gminnej. Jednym z kluczowych elementów Strategii jest diagnoza sytuacji w naszej gminie. Państwa opinie wyrażone w niniejszej ankiecie będą cenne dla rzetelnego opracowania diagnozy i trafnego określenia celów i wyzwań stojących przed naszą gminą.

W celu zapewnienia reprezentatywności odpowiedzi ankieta trafi do 1000 losowo wybranych, pełnoletnich Mieszkańców gminy. Dla niewylosowanych, a chcących wziąć udział w badaniu Mieszkańców, ankieta jest dostępna w Urzędzie Gminy Pokój oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminapokoj.pl). Wyniki ankiety zostaną przekazane do podsumowania niezależnemu zespołowi ekspertów realizujących projekt.

Jednocześnie informujemy, że projekt powstającej Strategii Rozwoju Gminy Pokój do 2020 roku zostanie Państwu przedstawiony w ramach konsultacji społecznych w czerwcu bieżącego roku.

W imieniu Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pokój do 2020 roku,

Barbara Zając    
Wójt Gminy Pokój 


Aby wypełnić ankietę kliknij link: Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pokój do 2020 roku