RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zielenieckie Dziołchy tańczą i śpiewają

Zespół ludowy „Zielenieckie Dziołchy”  skupia mieszkanki wsi Zieleniec. W ramach projektu kobiety uczestniczyły w zajęciach taneczno-wokalnych nawiązujących do folkloru i tradycji ludowych. Panie, w pięknych opolskich strojach, ochoczo krzewią i promują kulturę ludową poprzez pieśni i tańce.  Powstały zespół uczestniczy w życiu kulturalnym wsi i obszaru LGD, występując na wszelkich uroczystościach, spotkaniach, dożynkach i festynach.

Pod lipą.jpeg
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi