Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Zapytania ofertowe

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju, zaprasza  do złożenia ofert, których przedmiotem zamówienia jest:
 2. Termin realizacji zamówienia: maj 2014 r. (szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania)
 3. Podstawowym kryterium oceny oferty będzie cena za przeprowadzenie cyklu zajęć.
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, poprzez wpisanie swojej oferty cenowej w poniższej części formularza wraz ze złożeniem podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 5. wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty:
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonania określonej usługi
  2. wypełniony załącznik nr 1
 6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny): 04.04.2014 r. do godz. 10.00
 7. Wybór oferty nastąpi w dniu: 04.04.2014 r.  o godz. 12.00
 8. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
  Kierownik projektu - Edyta Hylla, tel. 77 427 11 60
  Asystent kierownika projektu - Katarzyna Rzepska, tel. 77 427 11 60

Data publikacji:
 01-04-2014 13:42

Przewiń do góry