Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

kanalizacja.jpeg

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Pokój informuje, że gmina zmierza do zakończenia robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Pokoju. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do 20.06.2014 roku  planuje się wykonać wszystkie objęte projektem odtworzenia nawierzchni dróg gminnych.

Budowa kanalizacji jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś priorytetowa RPOP.04.00.00 - Ochrona środowiska,
Działanie RPOP.04.01.00 - Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami.
Beneficjent Gmina Pokój,
Tytuł projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju - etap I

Wszelkich informacji na temat etapów budowy kanalizacji udziela inspektor ds. inwestycji Grażyna Oleszczuk, tel. 77/4693-085 wew. 41

Za zaistniałe oraz mogące zaistnieć utrudnienia związane z w/wym. budową z góry przepraszam.

Wójt Gminy Pokój       

Barbara Zając           

P1170339.jpeg


Więcej informacji:

Przewiń do góry