gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Kontakt

Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

tel.  77/469-30-97, 469-30-85, 469-30-80
(nr wew. poniżej)

e-mail:
 

Godziny urzędowania:

poniedziałek:  800-1600
(KASA 800-1030 i 1100-1430 )
wtorek-piątek: 730-1530
(KASA 730-1030 i 1100-1430 )

 

NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

 

Konto Urzędu:

BS Namysłów o/Pokój
konto ogólne:
Nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004
opłaty za odpady komunalne:
Nr 30 8890 0001 0400 0299 2004 0031

 

Budynek Urzędu Gminy Pokój:
Urząd Gminy Pokój.jpeg

 

Przy wpłatach dokonywanych z zagranicy:
IBAN: PL 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004
SWIFT: POLUPLPR


Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

tel.  77/469-30-97, 469-30-85, 469-30-80
 
e-mail:
 

NIP: 752-13-59-322

REGON: 531412740
Identyfikator gminy Pokój: 160603 2

20120426140.jpeg

 

 

 

 

 

 

 


herb Gminy Pokój_2.jpeg

Herb gminy Pokój


Hejnał gminy Pokój


Wewnętrzna numeracja telefonów w Urzędzie:
  • 11 - sekretariat (Wójt, Sekretarz), rolnictwo, spółka wodna
  • 16 - Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, OSP
  • 19 - obrona cywilna, sprawy wojskowe, gospodarka śmieciowa, archiwum zakładowe, kierowca
  • 20 - oświata, obsługa Biura Rady Gminy Pokój, informatyk
  • 22 - fax
  • 29 - Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o. - Prezes
  • 30 - Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o.
  • 32 - Skarbnik Gminy
  • 33 - podatki
  • 34 - księgowość, księgowość oświaty
  • 35 - kasa, akcyza paliwowa
  • 36 - kadry i płace
  • 40 - zamówienia publiczne, drogi
  • 41 - inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, promocja, turystyka, ochrona przyrody i zabytków
  • 42 - projekty

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 1400 do 1530.

W pozostałe dni Wójt przyjmuje po wcześniejszym umówieniu się.

SKARGI I WNIOSKI

prowadzenie spraw:  SEKRETARZ GMINY , biuro nr 13

W sprawach skarg i wniosków:

  • Wójt przyjmuje  w każdy poniedziałek w godzinach od 1600 do 1630, biuro nr 12  a  w przypadku jego nieobecności Sekretarz , biuro nr 13
  • pozostali kierownicy referatów (Sekretarz, Skarbnik) w godzinach pracy urzędu i innych terminach po wcześniejszym  umówieniu się w Sekretariacie Urzędu, biuro nr 11, tel. 77 469 30 80.
  • skargi i wnioski rejestrowane są Sekretariacie Urzędu, biuro nr 11 oraz poprzez platformę ePuap lub e-mailem na adres: ug@gminapokoj.pl z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Przewodniczący Rady Gminy Pokój - Jacek Gosławski pełni dyżur w każdy czwartek w godzinach 1000-1100

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pokój - Edyta Pawłowska pełni dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1430-1530

Przewodniczący Rady Gminy Pokój i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pokój przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w biurze nr 20  w każdy czwartek w godzinach od 1100 do 1130


Radca Prawny - przyjmuje interesantów nieodpłatnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 900 do 1400 w sali ślubów Urzędu Gminy Pokój