gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Gospodarka odpadami w gminie Pokój

Link do podstrony Gospodarka odpadami w gminie Pokój


HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


PORADNIK: Jak segregować odpady


Wzór deklaracji obowiązujący od 01.01.2018 r.:


Wzór deklaracji obowiązujący od 01.03.2016 r.:


Wzór deklaracji obowiązujący od 26.03.2015 r.:


Wzór deklaracji obowiązujący od 13.02.2015 r.:


Szczegółowych informacji udziela: Marek Jankowski, Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, biuro nr 19, e-mail: m.jankowski@gminapokoj.pl, tel. 77 469 30 80 wew. 19


Szanowni Mieszkańcy
W trosce o ułatwienie realizowania obowiązku płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostarczane są Państwu gotowe blankiety wpłat. Są one przeznaczone do dokonywania bankowych zleceń przelewów oraz płatności kasowych bezpośrednio w placówkach bankowych lub innych punktach przyjmowania opłat. Ich zastosowanie ma zapewnić wygodę i skrócić czas płatniczych formalności. Formularz nie wymaga podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności przez wpłacającego. Wystarczające będzie tylko jego okazanie przed wpłatą.

Wpłaty dokonywane we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego w Namysłowie uiszczane są bez prowizji. Wpłaty nie są przyjmowane w kasie Urzędu Gminy Pokój.

Przesłane blankiety dotyczą wszystkich okresów do końca bieżącego roku kalendarzowego*. Dla każdego miesiąca jest przygotowany odrębny druk. W tym zakresie należy zachować szczególną ostrożność. Należy je wykonywać zatem kolejno i w odpowiednich terminach.

Uwaga zmiana numeru konta

Formularze są oznaczone indywidualnymi numerami rachunków bankowych, które zostały przydzielone odrębnie dla każdego mieszkańca. Jest to niezwykle ważna informacja dla osób, które nie będą korzystały z blankietów, a polecenia płatności będą realizowały w inny sposób. Prosimy o bezwzględne stosowanie indywidualnych numerów rachunków bankowych podanych na przesłanych formularzach. Równie istotne jest odpowiednie oznaczenie tytułu wpłaty poprzez podanie okresu**, którego dotyczy wpłata, właściciela nieruchomości i adresu nieruchomości. Brak tych informacji może doprowadzić do księgowania na zasadach określonych w przepisach prawa (Ordynacji Podatkowej), które mogą być niezgodne z zamiarem wpłacającego.

* jeśli dokonali Państwo płatności za dany okres na wcześniejsze konto, blankiet można pominąć.
** przy ustawianiu zleceń stałych okres można określić np. jako „miesiąc bieżący”ŚWIETLÓWKI, BATERIE

Mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć odpady: świetlówki, baterie i wrzucić do pojemnika na zużyte świetlówki oraz baterie, który znajduje się w budynku Urzędu Gminy Pokój.