RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju

                                              

 

Beneficjent: Gmina Pokój

Tytuł Operacji: Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju

Cel Operacji: Odtworzenie pierwotnego stanu środowiska poprzez oczyszczenie rowów i   zbiorników wodnych na terenie zabytkowego założenia parkowego 

Efekt realizacji zadania/Wskaźniki: Liczba zagospodarowanych terenów:1

Wartość Operacji: 250320,00zł

Wkład Funduszy Europejskich: 212772,00zł