gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dotycząca wody pitnej na terenie gminy Pokój - 18.11.2014 r.

Na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Namysłowie z dnia 28.11.2014 r. Nr HK.43260.4.28.2014.AN

Na podstawie sprawozdań z badań wody nr 610/W/N/OK/14 i 611/W/N/OK/14 z dnia 25.11.2014 r. pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 25.11.2014 r. z wodociągu publicznego w Siedlicach w ramach monitoringu jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie informuje, że jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania o